Schoolvisie

Kinderen die op onze school terechtkomen, hebben een fase in hun lagere schoolleven achter de rug die heel vaak gekenmerkt was door negatieve ervaringen.Velen tonen faalangst en hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze werden te dikwijls gefocust op hetgeenze minder goed kenden en deden. De meesten hebben reken- of taalproblemen, anderen vallen op omdat ze traag, overbeweeglijk, onhandig, snel afgeleid zijn of moeilijk kunnen onthouden. De problemen hebben zich intussen zo opgestapeld dat het kind als moeilijk ervaren wordt op school en/of thuis. Vaak wordt het kind uitgestoten door klasgenootjes, gaat het niet graag meer naar school.

We willen hen opnieuw in hun eigen kunnen laten geloven. We willen ze helpen hun zelfrespect op te bouwen. We willen hen leren ervaren dat succes in het onderwijs ook voor hen mogelijk is. Het kind staat in onze school centraal, daarom steunt ons opvoedingsproject op drie belangrijke pijlers : dynamisch-affectieve begeleiding, cognitieve vorming en sociale vaardigheden.

Met deze drie belangrijke pijlers willen we alle leerlingen betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat dat bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer, wetende dat het weldoen van anderen ook het eigen geluk vergroot. Om dit opvoedingsproject te realiseren willen we de nodige condities scheppen en duidelijke afspraken hanteren.

 

 • Dynamisch-affectieve begeleiding :
  • respect voor elk individu
  • verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren
  • stimuleren van de eigenwaarde van de leerling
 •  Cognitieve vorming en schoolvaardigheden :
  • functionele leerstof aangepast aan de mogelijkheden van elk kind
  • werkhouding
  • tempo
  • zelfwerkzaamheid
  • stiptheid
  • doorzettingsvermogen
  • orde en nauwkeurigheid
  • we wensen in samenspraak met de leerling, de ouders en het CLB te werken aan een positief georiënteerde studiekeuzebegeleiding naar het secundair onderwijs.
 • Sociale vaardigheden :
  We benadrukken het samen leven, samen werken en respecteren van de eigenheid van de andere. Communicatie gebaseerd op de nodige taalvaardigheid, luisterbereidheid en fijnmenselijke omgangsvormen zijn   belangrijke middelen daartoe.

 

Downloads

Enkele interessante downloads:

maandmenu (maart 2020)*

reglement en engagementsverklaring

*Indien u vragen heeft omtrent allergenen in onze aangeboden eetmalen, kan u steeds terecht op het volgende nummer : 09 370 73 78 (= keuken PTI Eeklo waar de schoolmaaltijden dagelijks worden samengesteld).

Onze visie

Onze school staat garant voor 3 belangrijke pijlers:

 • Dynamisch-affectieve begeleiding
 • Cognitieve vorming en schoolvaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Lees de volledige Schoolvisie

Wist je dat?

Onze school ook actief is op facebook? bezoek onze facebook pagina