Wie kan bij ons terecht?

PSBLO De Zeppelin – een muzische school.

Het provinciaal buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die het gewoon onderwijs niet kunnen volgen vanwege leerproblemen. De klasgroep is kleiner dan in het gewoon onderwijs. We beschikken over speciale leermiddelen en hulpverleners: logopediste(n), kinesiste(n), orthopedagoge(n), kinderverzorgster, bijzondere leermeester individueel onderwijs ( blio), bijzondere leermeester opvoedkundige activiteiten (bloa).

Kinderen met een attest type1, type 8 of type basisaanbod.

Overeenkomstig het niveau van de leerling wordt er aangepaste, functionele leerstof aangeboden binnen de vakken wiskunde, taal, wereldoriëntatie, verkeer en actua. Hierbij wordt aandacht besteed aan werkhouding, doorzettingsvermogen en taakgerichtheid. Daarnaast is er ruime aandacht voor de muzische talenten van onze kinderen binnen de domeinen beeldende vorming, muzikale beleving, bewegingsexpressie, drama en mediavorming.

We benadrukken het samen-leven, samen-werken en respect voor de andere. Communicatie is gebaseerd op de nodige taalvaardigheid. Luisterbereidheid en fijnmenselijke omgangsvormen zijn belangrijke middelen daartoe.

Gerichte aandacht gaat ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het bijbrengen van zelfredzaamheid is een belangrijk aspect in functie van de beoogde ‘zelfstandigheid’ van het kind.


Kinderen met een attest type 2 (2,5jaar - 12jaar)

De Zeppelin spitst zich ook toe op kinderen met een verstandelijke beperking. Binnen de Zeppelin houden we rekening met het kind in zijn totaliteit en passen ons onderwijsaanbod voortdurend aan aan de specifieke noden van elk individueel kind.
Op die manier krijgt het kind de kans om zich in onze samenleving optimaal te ontplooien, kan het kind zichzelf zijn, steeds binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. We zullen het kind voortdurend stimuleren, rekening houdend met verstandelijke, motorische of sociale ontwikkeling. Daarmee streven we een maximale zelfredzaamheid na.
We werken op een ervaringsgerichte manier: leerindrukken lichamelijk beleven. Het functioneel leerproces wordt op die manier zinvoller.
Naast onze professionaliteit, profiteren wij nog van de ligging van onze school. De Zeppelin ligt in een oase van groen, zo kunnen de kinderen genieten van de natuur binnen ons eigen schooldomein.

Deze doelgroep kunnen zijn kinderen die nood hebben aan:

  • - functioneel leren
  • - begeleiding bij het zelfstandig worden en de kennis van zichzelf
  • - communicatietraining
  • - ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen


Zowel het spelen als het muzisch handelen leveren een rijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Door spelen en muzische handelingen oefenen kinderen complexe vaardigheden in.
De muzische activiteiten worden door de Zeppelin als een waardevolle bijdrage gezien tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, de motivatie en het initiatief nemen. Bovendien zijn dit bezigheden die bij kinderen geliefd zijn en waarvoor ze gemotiveerd zijn, aangezien de activiteit op zich vreugde verschaft.

Downloads

Enkele interessante downloads:

maandmenu (maart 2020)*

reglement en engagementsverklaring

*Indien u vragen heeft omtrent allergenen in onze aangeboden eetmalen, kan u steeds terecht op het volgende nummer : 09 370 73 78 (= keuken PTI Eeklo waar de schoolmaaltijden dagelijks worden samengesteld).

Onze visie

Onze school staat garant voor 3 belangrijke pijlers:

  • Dynamisch-affectieve begeleiding
  • Cognitieve vorming en schoolvaardigheden
  • Sociale vaardigheden

Lees de volledige Schoolvisie

Wist je dat?

Onze school ook actief is op facebook? bezoek onze facebook pagina