CLBch@t

Leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs kunnen hier online bij een CLB-medewerker terecht. Tijdens de chatsessies zijn 3 tot 4 CLB'ers online om informatie en advies te geven. Als dat nodig is, bekijken we met de leerling hoe verdere hulp kan geboden worden, bij zijn eigen CLB of bij een andere organisatie. Voor complexere vragen, waar persoonlijke gesprekken vaak noodzakelijk zijn, proberen de CLB-medewerkers de leerling toe te leiden naar de meest geschikte hulp.

CLBch@t werkt op anonieme basis. Voor sommige leerlingen maakt dit het zoeken naar hulp immers toegankelijker. Zo openen we ook voor hen onze deur. CLBch@t is een netoverstijgend project. Dankzij die samenwerking over de netten heen kunnen we de chathulp toegankelijk maken voor alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs. We zetten daarmee een belangrijke stap om de drempel naar het CLB te verlagen. 

Downloads

Onze visie

Onze school staat garant voor 3 belangrijke pijlers:

  • Dynamisch-affectieve begeleiding
  • Cognitieve vorming en schoolvaardigheden
  • Sociale vaardigheden

Lees de volledige Schoolvisie

Wist je dat?

Onze school ook actief is op facebook? bezoek onze facebook pagina