CLBch@t

Leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs kunnen hier online bij een CLB-medewerker terecht. Tijdens de chatsessies zijn 3 tot 4 CLB'ers online om informatie en advies te geven. Als dat nodig is, bekijken we met de leerling hoe verdere hulp kan geboden worden, bij zijn eigen CLB of bij een andere organisatie. Voor complexere vragen, waar persoonlijke gesprekken vaak noodzakelijk zijn, proberen de CLB-medewerkers de leerling toe te leiden naar de meest geschikte hulp.

CLBch@t werkt op anonieme basis. Voor sommige leerlingen maakt dit het zoeken naar hulp immers toegankelijker. Zo openen we ook voor hen onze deur. CLBch@t is een netoverstijgend project. Dankzij die samenwerking over de netten heen kunnen we de chathulp toegankelijk maken voor alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs. We zetten daarmee een belangrijke stap om de drempel naar het CLB te verlagen. 

Vlucht naar Avatar

Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de schoolverlaters versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Het lessenpakket bestaat uit zes lessen gevuld met activerende werkvormen, zoals hoekenwerk, een digitaal bordspel, rollenspelen…'Vlucht naar Avatar' vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.

vlucht avatar

website drugpunt

Veggiedag

Kinderen die een warme maaltijd gebruiken op de school kunnen op donderdag vegetarisch eten (= veggiedag). Dit initiatief kadert ook in het aanbieden van gezonde, gevarieerde voeding aan de schoolgaande leerlingen van ons provinciaal onderwijs.

Creatieve leerlingen

We geven onze leerlingen de ruimte om hun creatieve geesten te ontplooien.

En de resultaten mogen gezien zijn. Geniet mee van deze prachtige werken.

Tutti Frutti

Een project dat kinderen laat kennismaken met verschillende soorten fruit waarbij ze het belang van fruit eten ontdekken. De kinderen krijgen elke dinsdag een ander soort fruit om te proeven in de klas.

Downloads

Enkele interessante downloads:

maandmenu (maart 2020)*

reglement en engagementsverklaring

*Indien u vragen heeft omtrent allergenen in onze aangeboden eetmalen, kan u steeds terecht op het volgende nummer : 09 370 73 78 (= keuken PTI Eeklo waar de schoolmaaltijden dagelijks worden samengesteld).

Onze visie

Onze school staat garant voor 3 belangrijke pijlers:

  • Dynamisch-affectieve begeleiding
  • Cognitieve vorming en schoolvaardigheden
  • Sociale vaardigheden

Lees de volledige Schoolvisie

Wist je dat?

Onze school ook actief is op facebook? bezoek onze facebook pagina